parallax background

Hallen & Tennisbanen

Foreninger


Foreninger der er godkendt af FOU i Randers Kommune betaler (54,-) kr. pr time, (der regnes pr. påbegyndt halve time). For arrangementer hvor der opkræves entre, eller på anden måde opkræves betaling for adgang til hallen, betales 420,- kr. pr time. (der regnes pr. påbegyndt halve time).

Arrangementer af sportslig karakter


For arrangementer der har karakter af sportslig aktivitet, eks. wrestling, dans og lignende, betales 320,- kr. pr. påbegyndt time. Lægges der beslag på hallen en hel dag, regnes der med tidsforbrug på 15 timer, i alt 4800,- kr.

Praktisk info


For privatpersoner betales 8500,- kr. pr. dag + et depositum på 2500,- kr. Hallen skal være ryddet og brugbar for anden aktivitet inden kl. 07:30 den følgende dag. Depositum tilbagebetales kun, hvis hallen og toiletter afleveres opryddet og gulvene er fejet og godkendt af centerleder Priserne er mindstepriser, har arrangementet mere slitage, - oprydning, - bortskaffelse af affald og lignende, end normalt, forhøjes udlejningsprisen tilsvarende. For arrangementer af flere dages varighed, aftales prisen med den ansvarlige centerleder

Booking & Køb

Tlf. 86461933


Åben 9-21

LEJE AF BANEN


Pr. time 50,-
Turkort 10 timer (skal bruges indenfor 12 mdr.) 400,-
Leje af ketchere & bolde 25,-